Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door aan te melden bij Cheapnews, stemt u ermee in zich te houden aan de volgende voorwaarden en aan ons Beleid voor acceptabel gebruik.


Privacy en beveiliging

Computerbeveiliging en -privacy zijn ingewikkelde kwesties en het is belangrijk dat u het volgende begrijpt:


Schending van copyright en hacking

Het is aan u de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendommen die u via ons systeem gebruikt of dupliceert. Soms rust er copyright op materiaal dat beschikbaar is via het netwerk en soms wordt materiaal gedistribueerd als schending van de wet op het auteursrecht. Wij kunnen de informatie die door ons systeem stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.
U stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door werken waarop copyright rust via ons systeem te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van degene die het copyright bezit. Als zonder toestemming van de houder materiaal wordt gepost waarop copyright rust, kan dit ertoe leiden dat de posting wordt opgeschort en uw account wordt beëindigd.
We beschouwen het uitwisselen van informatie over beveiligingsmechanismes als beveiligde inhoud. Het verzenden van toegangscodes, creditcardnummers en vergelijkbare informatie is echter een misdaad die wij bijzonder serieus nemen. We verwachten dat u de rechten en de privacy van alle gebruikers respecteert en dat u uw account alleen voor wetmatige doeleinden gebruikt.


Controversieel en expliciet materiaal

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor de inhoud van uw communicatie via Cheapnews. Internet en Usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een zware misdaad beschouwen. Tijdens het gebruik van onze service hebt u toegang tot en zult u wellicht een keer worden blootgesteld aan materialen die u als beledigend opvat. We doelen hier op seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. Cheapnews doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.


Gebruik van de account

Individuele Cheapnews-accounts worden aangeboden als persoonlijke accounts voor één gebruiker. Dit betekent dat alleen de eigenaar van de account toestemming heeft om de desbetreffende account te gebruiken. Het is niet toegestaan een account te delen, dit kan reden zijn voor het beëindigen van de account. De eigenaar van de account accepteert volledige verantwoordelijkheid voor alle gebruik van deze account. Als de eigenaar van een account andere gebruikers toegang geeft tot zijn of haar account, zal Cheapnews toch de eigenaar verantwoordelijk houden voor alle gevallen van ongeschikte of lasterlijke postings via deze account.


Facturering en betaling

De kosten voor voortdurende services worden vooraf in rekening gebracht. Iedere (maandelijkse) factuur wordt gegenereerd vlak na uw betaling (ook bij een doorlopend abonnement). Deze kunt u bezichtigen in het klantensysteem van Cheapnews. 
Het klantensysteem bevindt zich op http://www.cheapnews.eu/member


Het meten en factureren van downloads

Downloads worden gemeten in bytes op het moment dat de artikelen onze servers verlaten en downloads worden opgenomen en in rekening gebracht voor de huidige periode op het moment dat u de sessie beëindigt. Wanneer de downloadlimiet van uw account is bereikt, wordt alle toegang volledig opgeschort totdat de account wordt ge-upgrade/verlengt .
Als je in het midden van een download bent wanneer je de download limiet bereikt, kan Cheapnews, al dan niet (beslist door Cheapnews), beslissen om de download te voltooien.


Kennisgevingen aan gebruikers

Wanneer u uw downloadlimiet nadert of hebt bereikt, wordt er wellicht een e-mail gestuurd naar het adres dat we van u hebben. U kunt de status van uw downloads (alleen bij block accounts) ook controleren via het online klantensysteem http://www.cheapnews.eu/member


Factuurmelding

U kunt uw facturen alleen opvragen via het online ticketsysteem.


Betaling

Cheapnews accepteert zowel online als offline betalingen. De service wordt hervat wanneer de betaling is ontvangen.


Annulering

Bij Cheapnews hoeft u niet op te zeggen, u betaald bij ons altijd vooraf tenzij u een doorlopend abonnement heeft. Dus wanneer u niet betaald zal het account ook niet vernieuwd worden. Bij een doorlopend abonnementsbasis heeft u een maand opzegtermijn. Indien u een 12 of 24 maanden contract heeft is het abonnement na dit termijn onbepaald verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.


Restitutie

Onder geen enkele omstandigheden hebt u recht op restitutie van betalingen. Restitutie wordt niet in overweging genomen voor accounts die worden verwijderd vanwege schending van onze servicevoorwaarden of ons Beleid voor acceptabel gebruik.


Dubbele accounts

Voor het creëren van meerdere accounts dient het volledige bedrag te worden betaald voor iedere account die u aanmaakt. Annulerings- en restitutievoorzieningen gelden voor iedere account, ongeacht eventuele andere accounts die u bij Cheapnews hebt.


Commercieel gebruik

De producten die u op de website koopt zijn niet bestemd voor commercieel gebruik of doorverkoop aan derden in welke zin dan ook. Het is daarom ook verboden om dit te doen. Bij het ontdekken van het misbruiken van de Cheapnews dienst op deze manier, zal beantwoord worden met het afsluiten van het bekende account waarmee Cheapnews misbruikt wordt. Eventueel zullen juridische stappen genomen worden. Commercieel wederverkopen of gebruik van Cheapnews kan via een reseller account. Dit kan aangevraagd worden via onze support.


Geldig e-mailadres

Alle ondersteuning en klantenservice wordt door Cheapnews per e-mail aangeboden. Een geldig e-mailadres is dus een vereiste voor het aanvragen van de Cheapnews-service, aangezien uw accountinformatie per e-mail naar het door u opgegeven adres wordt verzonden. U dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw e-mailadres. U gebruikt hiervoor de bijwerkfunctie in het configuratiescherm. Cheapnews stuurt zo nu en dan een e-mailbericht naar dit adres met betrekking tot de status van uw account en wijzigingen in de service die wellicht op u van toepassing zijn.


Trial account en Geldig Mobiele Telefoonnummer

Bij Cheapnews heeft u gelegenheid om de dienst gratis te test. Cheapnews biedt een gratis trial account/test account aan voor maximaal 7 dagen (of door de maximim van 40GB te bereiken). De snelheid van het trial account heeft een limiet van 120MBit. De Cheapnews trail account mag slechts eenmaal per gebruiker gebruikt worden. Bij het aanmelden/aanvragen van dit trial account moet een geldig persoonlijk mobiele nummer opgeven (van een simkaart die in een fysiek mobiele toestel zit), zodat er een verificatie sms uitgestuurd kan worden door Cheapnews naar dit toestel en de gebruiker de inhoud van het smsbericht kan invoeren op de website ter verificatie voor de gratis trial account. Wij gebruiken uw mobiele telefoonnummer slechts voor de verificatie of om informatie te sturen omtrent uw trial account of later betaalde account. U dient ons altijd te voorzien van het juiste en correcte mobiele telefoonnummer, ook als deze gewijzigt is. Deze verificatie is om te controleren of er 1 gebruiker ook daadwerkelijk 1 trial account aanvraagt. De gebruiker (eigenaar van het aangevraagde Cheapnews trial account)mag de persoonlijke trial account niet delen met anderen, een gebruiker mag slechts eenmalig een trial account aanvragen. Bij misbruik of het aanvragen van meerdere trial accounts of het beschadigen van het systeem direct of indirect via deze website of het Usenet systeem zijn de basis voor het ondernemen van gerechtelijke stappen. Uw account wordt eerst per direct geannuleerd.


Beëindiging van de service

Cheapnews behoudt zich het recht voor de service op ieder gewenst moment om een willekeurige reden en voor willekeurige personen op te schorten, te beëindigen of te weigeren.
Cheapnews behoudt zich het recht voor al onze beleidsregels of servicevoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, aan te vullen of te herroepen.
De klant draagt de verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van onze actuele "Servicevoorwaarden" en van ons "Beleid voor acceptabel gebruik".

Beide zijn te vinden op http://www.cheapnews.eu/legal/#policy en http://www.cheapnews.eu/terms

 

Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, stemt u in met onze Algemene voorwaarden en ons Beleid voor acceptabel gebruik.